Ano ang SANAYSAY? Ito ay isang sulating gawain na kung saan ito’y kadalasang naglalaman ng mga pananaw, kuro-kuro, o opinyon ng isang awtor o akda. Panimula -ditto masusumpungan ang pamaksang pangungusap ng sanaysay -Kalangang mabisa ang pambungal na sanaysay upang mapukaw ang interes ng mambabasa 2. SANAYSAY Inihanda nina: Ursal, Aikan Rose Yamson, Andrea Juliah 2. Dalawang Uri ng Sanaysay: pormal at di-pormal Tatlong Bahagi ng Sanaysay: simula, gitna, wakas . 2. Bahagi rin ng karapatan ng isang tao ang pumili ng magiging lider ng bansa. Hindi dapat ipagkait sa sinuman, basta nasa wastong gulang, ang bumoto o tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Bahagi ng Sanaysay: 1.Panimula ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang tinitingnan ng mga mababasa, dapat nakapupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda. Ang mga paniniwalang ito ay nakabatay sa kinagisnang madilim na mundo sa loob ng yungib. Katawan -taglay nito ang kabuuang nilalaman ng sanaysay 3. Panimula Ang panimula ay sinisimulan sa pagpapakilala o pagpapaliwanag ng paksa o gawain. Anuman ang pinagkunan ng paksa, ang isang maayos na sanaysay ay binubuo ng Sumusunod na mga bahagi: Panimula o Introduksiyon. nagmula sa 2 salita, ang sanay at pagsasalaysay isang piraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista (pananaw) ng may katha pagpuna, opinyon, impormasyon, obserbasyon, kuru-kuro, pang-araw-araw na pangyayari, ala-ala ng nakaraan at pagmumuni-muni ng isang tao Sa unang bahagi ng sanaysay na Alegorya ng Yungib, paano nakilala ng mga bilanggo ang "katotohanan" ng mga bagay bagay? Ang mahalaga ay mabigyang-panimula ang mahalagang bahagi ng buhay na pupukaw sa interes ng mambabasa. Katawan Katulad ng maikling kuwento, sa bahaging ito ay binibigyang-halaga ang … Magbigay ng mga patunay. Katulad ng maikling kuwento, sa bahaging ito ay binibigyang-halaga ang maigting na damdamin sa pangyayari. Panimula - ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unag titingnan ng mga mambabasa, dapat nakapupukaw ng atansyon ang panimula upangipagpatuloy ng mamababasa ang pagbasa sa akda. Sanaysay 1. SANAYSAY – Sa paksang ito, malalaman nation ang kahulugan ng sanaysay, ang kanyang dalawang uri, at ang tatlong iba’t ibang mga bahagi nito, Simula tayo sa kahulugan ng sanaysay. Mga Bahagi ng Replektibong Sanaysay 1. Ginawa ko ang sanaysay na ito upang mailahad ko ang mga bagay na aking naiisip na kaakibat ng ating kapaligiran sa … Maaaring ipahayag nang tuwiran o di tuwiran ang pangunahing paksa. Ang katawan ng replektibong sanaysay ay naglalaman ng malaking bahagi ng salaysay, obserbasyon, realisasyon, at natutuhan. Ipinaliliwanag din dito kung anong mga bagay ang nais ng mga manunulat na baguhin sa karanasan, kapaligiran, o sistema. At isa sa mga mahahalagang karapatan ng tao ay ang maipagtanggol ang kaniyang sarili sa anumang paratang at mabigyan ng patas na paglilitis. Ang paksa ng isang sanaysay, pormal man o hindi, gy maaaring hanguin sa pamamagitan ng pananaliksik, pagmamasid, pagsusuri sa mga pangyayari at sa pakikinig sa mga panayam o personal na pakikipanayam sa isang awtoridad. Bahagi ng Sanaysay:1.Panimula ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang tinitingnan ng mga mababasa, dapat nakapupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda.2.Katawan sa bahaging ito ng sanaysay makikita ang pagtalakay sa mahahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay, dapat ipaliwanag nang mabuti ang … SANAYSAY • Ang Sanaysay ang pinakagamitin sa halos lahat ng larangan ng mga mamamayan pampulitika, pang-ekukasyon, at iba pa. • Ang sanaysay ang laging ginagamit sa pagsagot sa isang bahagi ng pagsusulit, sa pagsulat ng liham, pag-uulat at pananaliksik, sa paglalahad ng mga kautusan,palibot-liham, alituntunin. Naiiba ang katotohanang nalalaman ng mga nanatili sa yungib kung ikukumpara sa nakalayang bilanggo. Wakas -ito ang pasarang pangungusap na nagbibigay diin sa paksa ng sanaysay Uri ng Sanaysay:1. Kahulugan. Ngunit kung ako’y bibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng mga isyung ito, ang una kong pagtutuunan ng pansin ay ang isyu tungkol sa ating kapaligiran.

bahagi ng sanaysay 2021